30/8 Kilometer van Zidewinde

Wij nodigen je uit om mee te doen aan de Kilometer van Zidewinde, georganiseerd door Zwemvereniging WZV i.s.m. Triathlon- & Loopvereniging De Langstraat, op vrijdagavond 30 augustus 2019. De kilometer wordt gezwommen in het verwarmde, 8-baans, 50 meter openluchtbad Zidewinde aan de Julianalaan 3A, 5161 BA te Sprang-Capelle.

Er wordt in 2 categorieën gezwommen:

  • Wedstrijd categorie. Dit zijn de wedstrijdzwemmers met een startlicentie. De tijden worden geklokt. De 3 snelsten per leeftijdscategorie (t/m 9, 10-12, 13-15, 16 e.o.) krijgen een medaille. Alle deelnemers ontvangen een certificaat met de gezwommen tijd.
  •  Recreatieve categorie. Dit zijn alle zwemmers zonder startlicentie. Ook hier worden de tijden geklokt. Alle deelnemers ontvangen een certificaat met de gezwommen tijd. De snelste 3 jeugdzwemmers krijgen een medaille.

In beide categorieën zal de “wave-start” worden toegepast, hetgeen betekent dat meerdere deelnemers per baan zwemmen; ze starten echter met tussenpozen van 10 seconden.

Programma:

  •  Vanaf 18.15 uur: Ontvangst deelnemers en ophalen genummerde badmuts
  • 18:30uur: Welkomstwoord/uitleg
  • 18:45 uur: Start Wedstrijdzwemmers, in bezit van startlicentie
  •  Vanaf 19:15-19:45: Start Recreanten, indien onder de 18 jaar met diploma C
  •  20:00 uur: Einde

Aan slecht weer kunnen wij helaas niets doen. Zorg dus voor voldoende warme kleding en indien nodig een paraplu. Maar uiteraard gaan we er van uit dat het stralend weer is !! Bij onweer kan het evenement stilgelegd of afgelast worden. Veiligheid gaat namelijk boven alles

Kosten en inschrijven:

  • De kosten bedragen EUR 3,50 per deelnemer voor beide categorieën.
  • Zwemmers (en hun ouders) van WZV kunnen zich inschrijven via de volgende link: harry100@home.nl  
  • Andere zwemmers (en officials) kunnen zich ook inschrijven via het wedstrijdsecretariaat van WZV: wedstrijdsecretariaat@wzvwaalwijk.nl