Uitnodiging ALV WZV

Beste (ouders van) WZV zwemlid,

Als bestuur spreken wij de hoop uit dat dit bericht u en uw naasten in gezondheid bereikt. Het zijn voor velen verdrietige tijden, ons medeleven gaat uit naar een ieder die door deze crisis wordt geraakt. Het bestuur probeert zoveel als mogelijk is de continuïteit van onze vereniging te borgen. Daarom hebben wij als bestuur besloten om onze ALV in principe digitaal te gaan doen.

Het bestuur nodigt u uit om onze Algemene Ledenvergadering bij te wonen.
We willen de Algemene Ledenvergadering houden op dinsdag 23 maart om 20.00 uur.

Wij willen u vragen als u wilt deelnemen aan de digitale vergadering om dan voor 9 maart een mail te sturen naar secretaris@wzvwaalwijk.nl.

U zal ten zijnde tijd dan een link krijgen voor teams. U krijgt dan tevens een aantal verslagen waaronder de financiële verslagen. Wij verwachten wel van u dat u discreet omgaat met de financiële verslagen.

Via de mail hebben wij de agenda voor de komende ALV opgestuurd en ook de notulen van de ALV gehouden op 25 augustus 2020.

Wij hopen van harte u te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur WZV