31/8 Kilometer van Zidewinde 2022

Wij nodigen je uit om mee te doen aan de Kilometer van Zidewinde, georganiseerd door Zwemvereniging WZV op woensdagavond 31 augustus 2022. De kilometer wordt gezwommen in het verwarmde, 8-baans, 50 meter openluchtbad Zidewinde aan de Julianalaan 3A, 5161 BA Sprang-Capelle.

Er wordt in 2 categorieën gezwommen:

  1. Wedstrijd categorie. Dit zijn de wedstrijdzwemmers met een startlicentie. De tijden worden geklokt. Alle deelnemers ontvangen een certificaat met de gezwommen tijd.
  2. Recreatieve categorie. Dit zijn alle zwemmers zonder startlicentie. Ook hier worden de tijden geklokt. Alle deelnemers ontvangen een certificaat met de gezwommen tijd.

In beide categorieën zal de “wave-start” worden toegepast, hetgeen betekent dat meerdere deelnemers per baan zwemmen; ze starten echter met tussenpozen van 10 seconden.

Programma:

  • Vanaf 19.00 uur: Inleggen van lijnen, ontvangst deelnemers en ophalen genummerde badmuts.
  • 19:30uur: Inzwemmen  en verdere uitleg.
  • 19:45 uur: Start Wedstrijdzwemmers, in bezit van startlicentie.
  • Vanaf 20:05: Start (minder snelle) Wedstrijdzwemmers en Recreanten (indien onder de 18 jaar met diploma C).

Aan slecht weer kunnen wij helaas niets doen. Zorg dus voor voldoende warme kleding en indien nodig een paraplu. Maar we gaan er van uit dat het stralend weer is !! Bij onweer kan het evenement stilgelegd of afgelast worden, veiligheid gaat namelijk boven alles.

Kosten en inschrijven:

Er zijn geen extra kosten voor deelnemers van WZV die normaal op woensdagavond in Zidewinde trainen. Ook zwemmers van Maresia zijn vrijgesteld van inschrijfgeld. Deelnemers van WZV – die niet op woensdagavond in Zidewinde trainen – en deelnemers van andere clubs betalen 4,00 euro.

Zwemmers (en hun ouders) en officials  (we hebben uiteraard klokkers nodig) kunnen zich inschrijven via de volgende link: harry100@home.nl

LET OP: We zwemmen in 8 banen, die zijn gescheiden door lijnen: de banen 1 t/m 8.