Leszwemmen algemeen

Let op! Vanaf september 2017 start WZV met een nieuwe lesmethode: ‘SuperSpetters’. Meer informatie hierover kunt u hier vinden.

WZV geeft zwemles aan kinderen vanaf 5 jaar. Er wordt gewerkt volgens het landelijke ABC-zwemplan. De lesgroepen bestaan uit maximaal 12 kinderen die begeleid worden door enthousiaste zweminstructeurs. Elke les duurt een half uur en de zwemlessen worden twee maal per week gegeven. Voor het C-diploma zwemmen de kinderen 1 keer per week een heel uur.

Voor de zwemlessen hanteren we een wachtlijst. Het is mogelijk je kind alvast in te schrijven vanaf dat hij of zij 4 jaar is.  Zodra je kind aan de beurt is, krijgt je kind een oproep om met de zwemlessen te beginnen. Spannend!

Om de kinderen zich zoveel mogelijk op het zwemmen te laten concentreren, zijn er tijdens de lessen geen ouders aanwezig bij het bad . Maar er zijn wel regelmatig kijkavonden, waarop je wel bij het bad mag komen en je dus goed kunt zien hoe ver je kind al gevorderd is. Je kan wel altijd mee met je kind om te helpen met omkleden. Hiervoor hebben we een aantal afspraken gemaakt over het gebruik van de kleedkamers.

De lestijden zijn verschillend per diplomagroep. De algemene tijden waarop zwemles wordt gegeven zijn:
Woensdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en
Vrijdagavond van 18.00 tot 19.30 uur.

Op het moment dat je kind zover is dat het op kan gaan voor een diploma, krijgt het een uitnodiging om mee te doen aan het proefzwemmen. Tijdens dit proefzwemmen wordt gekeken of je kind inderdaad de week daarna echt mag gaan afzwemmen. Dit gebeurt allemaal in ons eigen zwembad en is dus heel vertrouwd voor je kind. De dagen waarop we proefzwemmen en afzwemmen worden jaarlijks van tevoren vastgesteld.

En daarna? Als je kind het C-diploma heeft kan het in de vereniging verder gaan en kiezen voor recreatief zwemmen of wedstrijdzwemmen. Een probeerperiode krijgt je kado bij het C-diploma!

De contributie voor leszwemmen is op maandbasis. Voor inschrijving en informatie kan je tijdens de lessen terecht bij de ingang van het Zwembad Olympia te Waalwijk . Je kan het inschrijfformulier ook downloaden.