Regels aan- en afmelden wedstrijden

Regels aan- en afmelden zwemwedstrijden

Aan het begin van het seizoen wordt de wedstrijdkalender op deze website gepubliceerd. Indien nodig wordt de kalender regelmatig aangepast. Op deze kalender kun je dus al ruim van te voren zien welke wedstrijden op welke data worden gezwommen.

Op de kalender staan:
1. verplichte wedstrijden
2. wedstrijden waarvoor je je zelf kunt inschrijven
3. wedstrijden waarvoor bepaalde zwemmers worden uitgenodigd
4. wedstrijden die gezwommen kunnen worden door zwemmers die daarvoor een limiettijd hebben gehaald. Harry vermeldt in zijn e-mails altijd om wat voor soort wedstrijd het gaat.

Nieuwe zwemmers krijgen van de trainers te horen welke wedstrijden zij verwacht worden te zwemmen.

 – Verplichte wedstrijden zijn de Competitie en de Circuits

Competitie wedstrijden zwem je in clubverband en daarom wordt je aanwezigheid natuurlijk verwacht. Circuit wedstrijden worden als belangrijke wedstrijden gezien voor jonge, startende zwemmers om plezier in het wedstrijdzwemmen te krijgen en wedstrijdervaring op te doen.

Voor de verplichte wedstrijden word je automatisch ingedeeld door de trainers en moet je je dus altijd afmelden.

 – Harry vermeldt in zijn e-mail altijd een uiterlijke datum en tijdstip (sluitingstermijn). Bij een verplichte wedstrijd moet je je dus voor deze datum en tijdstip afmelden. Dit geldt ook voor wedstrijden waarbij limieten zijn gezwommen of waar je voor uitgenodigd wordt. Bij elke andere wedstrijd moet je je voor deze datum en tijdstip aanmelden.

– Bij elke wedstrijd zijn er, of door de KNZB Regio Zuid (Competitie, Circuits en Kampioenschappen) of de organiserende verenigingen bij onderlinge wedstrijden afspraken, gemaakt wat de sluitingstermijn van de inschrijvingen is. Na deze datum en tijdstip wordt de wedstrijd door het organiserende wedstrijdsecretariaat opgemaakt. Het zal iedereen duidelijk zijn dat veranderingen (in dit geval Afmeldingen) extra werk opleveren en niet wenselijk zijn.

Dit is ook de reden dat Harry per wedstrijd een datum en tijdstip aangeeft. Na deze datum en tijdstip stuurt het wedstrijdsecretariaat de gegevens door of deelt zelf een wedstrijd in.

 – Te laat afmelden heeft ook gevolgen voor het toch moeten betalen van startgelden. Dit is bepaald in de reglementen van de KNZB en door organiserende verenigingen bij onderlinge wedstrijden. Bij afmeldingen na de afgesproken datum en tijdstip is startgeld verschuldigd, ook bij afmelding door ziekte!

Het verzoek aan iedereen is om de wedstrijdkalender goed te bestuderen. Zijn er data bij de verplichte wedstrijden waarvan je nu al weet dat je niet kunt: meld je dan op tijd af. Beter heel vroeg afmelden dan te laat. Harry kan dan op tijd rekening houden met het indelen van zwemmers.

Als je je in eerste instantie aanmeldt voor een wedstrijd en je meldt je af voor de sluitingstermijn dan is er natuurlijk niets aan de hand.

 Afmelden in het weekend

Het kan natuurlijk voorkomen dat je kort voor de wedstrijd bijvoorbeeld ziek wordt. Meld je dan direct af bij de traineren het wedstrijdsecretariaat  (wedstrijdsecretariaat@wzvwaalwijk.nl)!!! Deze afmelding moet door het wedstrijdsecretariaat zo snel mogelijk doorgestuurd worden. De KNZB heeft namelijk een aparte afmeldprocedure die bekend staat als de 24-uurs termijn regel. Dit houdt in:

 – Bij afmeldingen die 24 uur voor aanvangstijd van de wedstrijd bij de organiserende vereniging binnen komen worden geen boetes door de KNZB opgelegd.

– Zwemmers die later of tijdens de wedstrijd worden afgemeld ontvangen een boete van € 2,55 per wedstrijd.

– Zwemmers die zich helemaal niet afmelden ontvangen een boete van € 8,60 per start.

– Afmeldingen tijdens de wedstrijd wegens ziekte worden ter beoordeling aan de scheidsrechter voorgelegd.

Zoals hiervoor is uitgelegd ben je altijd wel het startgeld verschuldigd.