Afmelden

WZV hanteert een opzegtermijn van een maand. De opzegging gaat in op de eerste dag van de maand, volgend op de datum van ontvangst van de opzegging, met inachtneming van een termijn van minimaal 1 maand. We hanteren hierbij onderstaand schema:

Opzeggen voor 1-1, lidmaatschap eindigt per 1-2
Opzeggen voor 1-2, lidmaatschap eindigt per 1-3
Opzeggen voor 1-3, lidmaatschap eindigt per 1-4
Opzeggen voor 1-4, lidmaatschap eindigt per 1-5
Etc.

Afmelden gebeurt altijd schriftelijk. Dit kan door een mail te sturen aan de ledenadministratie van WZV of een brief aan onderstaand adres:

Secretariaat WZV Waalwijk
Loondonk 4
5142 BN Waalwijk

De afmelding is definitief als je een bevestiging van de WZV ledenadministratie hebt ontvangen.

Wanneer een zwemdiploma behaald is, geldt geen opzegtermijn van een maand en kan per einde van dezelfde maand opgezegd worden.