Contributie

Per 1 april 2023 gelden de volgende tarieven:

Leszwemmen                                € 47,00 per maand
Wedstrijdzwemmen
tot 16 jaar
16 jaar en ouder
€ 29,85
€ 32,80
per maand
per maand
Recreatief zwemmen
tot 16 jaar
16 jaar en ouder
€ 26,35
€ 29,75
per maand
per maand

Aquajoggen Zondag

Aquajoggen Woensdag

€ 17,50

€ 12,00

per maand

Per maand

Trimzwemmen € 19,05 per maand

ZWEMVAARDIGHEID
Als recreatief zwemmer kun je naast spelenderwijs in het water liggen, ook diploma’s halen zoals zwemvaardigheid, snorkelen, balzwemmen, etc.
Welke diploma’s je allemaal nog meer kunt behalen, kun je lezen op de Zwemvaardigheid-pagina.

Per 1 april 2016 betaal je als recreatief zwemmer € 5,00 wanneer je een van bovenstaande diploma’s hebt behaald.
Kernleden kunnen ook aan deze vaardigheidscursussen deelnemen. Zij betalen € 10,00 per behaalde diploma.

STARTLICENTIE
Kernleden met een startlicentie betalen aan het begin van het jaar zelf de kosten voor het startnummer. Deze kosten worden ieder jaar opnieuw door KNZB bepaald. Bij een nieuw lid betaal je de startlicentie zodra deze wordt aangevraagd. Het bedrag voor de startlicentie is een jaarlijks bedrag en geldt niet voor delen van het jaar. Mocht je niet meer voor een startnummer in aanmerking willen komen dan moet je dit voor 1 december kenbaar maken aan de trainer en per mail aan wedstrijdsecretariaat en ledenadministratie. Restitutie van het bedrag voor een startlicentie is niet mogelijk.

Voor 2023 geldt:

  • kernleden 11 en jonger (geboorte jaar 2009 en eerder) betalen voor de startvergunning € 20,65.
  • kernleden 12 en ouder (geboorte jaar 2010 en ouder) betalen voor de startvergunning € 59,35.

Vanaf dit jaar zal de startlicentie ook in 2 delen worden doorbelast in maart en september