Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van WZV Waalwijk, gevestigd te Waalwijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40271476, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: Penningmeester@WZVwaalwijk.nl

 

Soort persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Incasso- en bank-gegevens
 • Handtekening
 • Bonds-gegevens
 • (Portret-)foto en video
 • Verklaring Omtrent Goed Gedrag (VOG), welke wij eisen van al onze vrijwilligers welke 18 jaar of ouder zijn.
 • Geanonimiseerde Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • Geanonimiseerde IP-gegevens

 

Aard en doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:

 • het verwerken van uw inschrijfformulier
 • Het voeren van onze ledenadministratie
 • Het voeren van onze boekhouding
 • Het innen van contributie en giften.
 • Versturen digitale berichten, waaronder acties, nieuws en facturen
 • Versturen digitale berichten voor een bijzondere gebeurtenis, zoals reünie.
 • Promoten van onze vereniging en onze activiteiten.
 • Ter verbetering van onze digitale dienstverlening en promotiemiddelen.

 

Categorieën van betrokkenen

Van de volgende categorieën van betrokkenen worden 1 of meerdere persoonsgegevens verwerkt:

 • Leden en ex-leden
 • Vrijwilligers
 • Officials
 • Bezoekers en supporters

 

Externe verwerkers

De volgende externe partijen verwerken 1 of meerdere van uw persoonsgegevens:

 

Bewaren en retentie

De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:

 • Incasso- en bank-gegevens: ongeveer tot 2 jaar na beëindiging van uw lidmaatschap.
 • Betalings-gegevens: ongeveer tot 7 jaar na beëindiging van uw lidmaatschap.
 • Foto’s en video’s: onbeperkt en tot 2 maanden nadat uw toestemming (om deze foto’s en video’s te publiceren) is ingetrokken en daarna zover binnen onze mogelijkheden om te verwijderen.
 • Gewone persoonsgegevens (naam, adres, telefoon, email-adres, geboortedatum); onbeperkt en tot 2 maanden nadat uw toestemming (om deze gegevens te bewaren voor het ontvangen van berichten over bijzondere gebeurtenissen zoals reünie) is ingetrokken.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden.

We kunnen ter verbetering van onze digitale dienstverlening tevens zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het Lidmaatschap die u met de Vereniging heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:
Telefoonnummer:
E-mail:
Anique Derijck
+31 6 22 89 77 97
Penningmeester@WZVwaalwijk.nl

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.