Wat verstaan wij onder niet-sociaal gedrag?

– (verbale) agressie
uitschelden, pesten, treiteren, hate-mail, bedreigingen, intimideren;

– (fysiek) geweld
duwen, trekken, slaan of schoppen, vernieling of beschadiging van eigendommen, diefstal van
eigendommen, bedreiging, mishandeling;

– seksuele intimidatie
  seksueel getinte opmerkingen/gedragingen,handtastelijkheden, seksuele chantage, aanranding;

– discriminatie
discriminatie op grond van geslacht, seksuele geaardheid,herkomst/huidskleur en/of religie.