Leszwemmen algemeen

WZV geeft zwemles aan kinderen vanaf 5 jaar. Er wordt gewerkt volgens het landelijke zwemlesmethode SuperSpetters. De lesgroepen bestaan uit maximaal 8 kinderen die begeleid worden door enthousiaste zweminstructeurs. Elke les duurt een half uur en de zwemlessen worden twee maal per week gegeven.

Voor de zwemlessen hanteren we een wachtlijst. Het is mogelijk je kind alvast in te schrijven vanaf dat hij of zij 4 jaar is.  Zodra je kind aan de beurt is, krijgt je kind een oproep om met de zwemlessen te beginnen. Spannend!

Om de kinderen zich zoveel mogelijk op het zwemmen te laten concentreren, zijn er tijdens de lessen geen ouders aanwezig bij het bad. Maar er zijn wel regelmatig kijkavonden, waarop je wel bij het bad mag komen en je dus goed kunt zien hoe ver je kind al gevorderd is. Je kan wel altijd mee met je kind om te helpen met omkleden. Hiervoor hebben we een aantal afspraken gemaakt over het gebruik van de kleedkamers.

Ook zijn er een of meerdere keren dat één van de ouders mee mag zwemmen.

De lestijden zijn verschillend per groep. De algemene tijden waarop zwemles wordt gegeven zijn:
Woensdagavond van 18.00 tot 19.30 uur en
Vrijdagavond van 18.00 tot 19.30 uur.

Op het moment dat je kind zover is dat hij of zij de zelfredzaamheidstoets of diploma kan zwemmen, krijgt hij of zij een uitnodiging om af te zwemmen.

En daarna? Als je kind het SuperSpetters-diploma heeft, kan het in onze vereniging verder gaan en kiezen voor recreatief zwemmen of wedstrijdzwemmen. Een probeerperiode krijgt je kind cadeau bij het SuperSpetters-diploma!

De contributie voor leszwemmen is op maandbasis. Voor inschrijving en informatie kan je tijdens de lestijden terecht bij de ingang van het Zwembad Olympia te Waalwijk. Je kan het inschrijfformulier ook downloaden.