Sociale Veiligheid

Beleid omtrent sociale veiligheid

Plezier in het zwemmen staat bij WZV voorop! Een sociaal veilige sportomgeving is daarbij van essentieel belang. Het uitgangspunt van WZV is dat we elkaar behandelen met aandacht en wederzijds respect.

Wat verstaan we onder sociale veiligheid?
In een sociaal veilige omgeving kunnen sporters hun sport uitoefenen zonder zich onprettig of bedreigd te voelen door niet-sociaal gedrag.

Wat verwachten we van onze leden en vrijwilligers?
Wij verwachten dat iedereen elkaar met respect behandeld. Alleen sociaal gedrag wordt getolereerd. Door aandacht voor elkaar te hebben, kan iedereen elkaar ook aanspreken als dat nodig is. Mocht je er zelf niet uitkomen, dan kan je altijd contact opnemen met je trainer, coach of begeleider.

Wat doet WZV om een sociaal veilige omgeving te creƫren?

Open communicatie
Het bestuur van WZV staat voor open communicatie. Helder en duidelijk. Bestuursleden zijn bij toerbeurt iedere woensdagavond tijdens trainingstijden in het zwembad aanwezig.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Van elke vrijwilliger, die in aanraking komt met minderjarigen, verlangt WZV bij aanvang van de vrijwilligerstaken een VOG. De volgende vrijwilligersfuncties zijn hiervoor aangewezen: jeugdtrainers, vaste wedstrijdbegeleiders/coaches, baliemedewerker zwembad. Ook van alle leden van het bestuur wordt een VOG verlangd. Daarnaast is een VOG verplicht voor alle vrijwilligers die gedurende het hele weekend een vaste taak hebben tijdens het jeugdkamp: de algemene leiding, de groepsleiding, de EHBO-er en de keukenstaf.

Wanneer er geen VOG aan het WZV bestuur wordt afgegeven, is het niet toegestaan bovengenoemde functies uit te voeren. Het aanvragen van een VOG kost geld, maar dat neemt KNZB voor haar rekening. Een VOG heeft geen wettelijk bepaalde geldigheidstermijn. Bij WZV is een VOG 3 jaar geldig. Meer informatie over de VOG is te vinden op de website van NOC/NSF: www.nocnsf.nl/vog.

WZV volgt de richtlijnen van NOC/NSF.
Met de trainers, coaches en begeleiders worden de “Gedragsregels voor trainers/coaches en begeleiders” besproken.

Vrijwilligers
Iedere vrijwilliger krijgt een kennismakingsgesprek en eventueel worden referenties opgevraagd.

Vertrouwenspersoon
WZV heeft een officieel gecertificeerde vertrouwenspersoon. Je kunt altijd contact opnemen met deze vertrouwenspersoon.

Vragen
Voor vragen over dit beleid kan je contact opnemen met de voorzitter of secretaris.