Seizoen 2017-2018

Op vrijdag 1 september 2017 start het nieuwe seizoen. Alle lessen en trainingen die normaal op vrijdag plaatsvinden, starten dan weer om de gebruikelijke tijdstippen. Het seizoen loopt tot en met vrijdag 29 juni 2018.

Op onze website vind je in de agenda op welke (feest-)dagen we geen lessen en trainingen geven.

Elementair leszwemmen
Het komend seizoen starten we voor nieuwe lessers met een andere lesmethode genaamd SuperSpetters. Deze methode is ontwikkeld door de KNZB en sluit meer aan op onze visie en op de behoefte van de kinderen. Via het Menu onder Afdelingen / Leszwemmen vind je hierover meer informatie.