Update Coronavirus

Beste (ouder van) zwemmer, zwemster ——— 19 maart 2020 ———

In vervolg op onze eerdere mail over de CORONA-maatregelen, volgen wij en de gemeente Waalwijk ook nu weer de adviezen van RIVM op.
Het zwembad zal tot en met ma 6 april gesloten blijven, tenzij de adviezen van RIVM veranderen.

Om dezelfde reden gaat ook de ALV van di 24-3 niet door en zal de ALV verzet worden naar een nog nader te bepalen datum in april.

De gemeente gaat zich pas na de crisis beraden of de verenigingen gecompenseerd zullen worden voor de al wel betaalde huur van het niet genoten badwater. Hierdoor zijn we genoodzaakt om de komende maand wel te incasseren. Hiervoor ontvangt u in de loop van deze week de maandelijkse factuur.
Zodra de gemeente het besluit tot (deels) compenseren genomen heeft, zullen we dit ook in de daaropvolgende factuur/facturen richting u terugwerkend (deels) compenseren.

We hopen op uw begrip.
Zodra meer informatie bekend is, zullen we u ook weer tijdig informeren.

Met sportieve groet,

Het bestuur van de Waalwijkse ZwemVereniging.